Hiển thị kết quả duy nhất

TÍnh năng và lợi ích

Sản phẩm tốt nhất để loại bê tông bám trên bánh xe

Sản phẩm này được tạo ra để loại bỏ bụi bẩn bám trên bánh xe. Xi măng bám trên bánh xe là nguyên nhân chính làm cho bánh xe của bạn bị bẩn. Sản phẩm này loại bỏ xi măng. Nếu bạn đã thử các sản phẩm khác nhưng không hài lòng, bạn có thể thấy sản phẩm này rất khác biệt.

Ưu điểm sản phẩm

Chất tẩy rửa thông thường không thể loại bỏ được xi măng bám trên bánh xe. xi măng sẽ  không thể bị hòa tan bởi chất tẩy rửa. Chúng tôi đã phát triển “BRAKE DUST CUT” để loại bỏ xi măng. Axit mạnh loại bỏ vết xi măng cứng đầu.

Cách sử dụng

Xem hướng dẫn từng bước về cách sử dụng đúng sản phẩm này qua video sau đây

BRAKE DUST CUT SERIES

Liên hệ để báo giá
MSP: 719-18
SD: 18000 ml/40 ml = 450 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 719-20
SD: 20000 ml/40 ml = 500 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 719-04
SD: 400 ml/40 ml = 10 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 719-4
SD: 4000 ml/40 ml = 100 xe

Tẩy sạch bê tông bám trên xe

Liên hệ để báo giá
MSP: 719-18
SD: 18000 ml/40 ml = 450 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 719-20
SD: 20000 ml/40 ml = 500 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 719-04
SD: 400 ml/40 ml = 10 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 719-4
SD: 4000 ml/40 ml = 100 xe