Hiển thị kết quả duy nhất

TÍnh năng và lợi ích

Nước lau kính khô nhanh chóng, không để lại dấu vết! Bạn có thể lau sạch một cách dễ dàng.

Nước rửa kính được làm từ cồn nên khô nhanh chóng và không để lại vệt. Sản phẩm này tiết kiệm hơn rất nhiều so với nước lau kính dạng mousse. Nếu bạn không hài lòng với các sản phẩm đã sử dụng trước đây, hãy dùng thử. Bạn sẽ trải nghiệm sự khác biệt.

Ưu điểm sản phẩm

Nước rửa kính được làm từ cồn nên khô nhanh chóng và không để lại vệt. Sản phẩm này tiết kiệm hơn rất nhiều so với nước lau kính dạng mousse. Nếu bạn không hài lòng với các sản phẩm đã sử dụng trước đây, hãy dùng thử. Bạn sẽ trải nghiệm sự khác biệt.

Cách sử dụng

Xem hướng dẫn từng bước về cách sử dụng đúng sản phẩm này qua video sau đây

GLASS CLEAN (HIGH CONCENTRATED) SERIES

Liên hệ để báo giá
MSP: 859-18
SD: 18000 ml/4 ml = 4500 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 859-20
SD: 20000 ml/4 ml = 5000 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 859-04
SD: 400 ml/4 ml = 100 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 859-4
SD: 4000 ml/4 ml = 1000 xe

Nước rửa kính dùng cho xe hơi, hộ gia đình và các bề mặt kính

Liên hệ để báo giá
MSP: 859-18
SD: 18000 ml/4 ml = 4500 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 859-20
SD: 20000 ml/4 ml = 5000 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 859-04
SD: 400 ml/4 ml = 100 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 859-4
SD: 4000 ml/4 ml = 1000 xe