Hiển thị kết quả duy nhất

TÍnh năng và lợi ích

Nước lau kính để loại bỏ màng dầu bằng cách sử dụng công nghệ nano mới nhất

Sản phẩm rất được ưa chuộng cho các cửa hàng/tiệm rửa xe, trạm xăng dầu chuyên nghiệp. Nó giúp loại bỏ lớp màng dầu hoàn toàn và rất dễ sử dụng. Một “OILY FILM CLEAN 80ml” sẽ làm sạch 15 kính trước của xe hơi.

Ưu điểm sản phẩm

Sản phẩm rất được ưa chuộng cho các cửa hàng/tiệm rửa xe, trạm xăng dầu chuyên nghiệp. Nó giúp loại bỏ lớp màng dầu hoàn toàn và rất dễ sử dụng. Một “OILY FILM CLEAN 80ml” sẽ làm sạch 15 kính trước của xe hơi.

Cách sử dụng

Xem hướng dẫn từng bước về cách sử dụng đúng sản phẩm này qua video sau đây

OILY FILM CLEAN SERIES

Liên hệ để báo giá
MSP: 819-18
SD: 18000 ml/10 ml = 1800 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 819-4
SD: 4000 ml/10 ml = 400 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 819-008
SD: 80 ml/10 ml = 8 xe

Chất tẩy dầu kính với công nghệ Nano sử dụng cho toàn bộ kính

Liên hệ để báo giá
MSP: 819-18
SD: 18000 ml/10 ml = 1800 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 819-4
SD: 4000 ml/10 ml = 400 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 819-008
SD: 80 ml/10 ml = 8 xe