Hiển thị một kết quả duy nhất

TÍnh năng và lợi ích

Khôi phục độ sạch sáng và bảo vệ khoang máy bằng việc thâm nhập sâu vào các bộ phận.

Chất dưỡng khoang máy là hóa chất chuyên dụng để bảo vệ phủ 1 lớp mỏng lên bề mặt các bộ phận của khoang máy để khôi phục và duy trì độ sạch, sáng lâu dài.

Ưu điểm sản phẩm

Hiện nay, nhiều người sử dụng dưỡng lốp cho dưỡng khoang máy, dưỡng lốp có thể không mang lại hiệu quả tốt nhất đối với việc duy trì độ sáng sạch do môi trường hoàn toàn khác nhau. ENGINE WAX được tạo ra dành riêng cho việc dưỡng phủ bảo vệ khoang máy với khả năng tương thích cao hơn trong môi trường khoang máy. Sản phẩm này có thể dùng dưỡng cho phần kim loại, cao su, nhựa.

Cách sử dụng

Xem hướng dẫn từng bước về cách sử dụng đúng sản phẩm này qua video sau đây

ENGINE WAX SERIES

Giá: Liên hệ
MSP: 599-015
SD: 150 ml/25 ml = 6 xe
Giá: Liên hệ
MSP: 599-18
SD: 18000 ml/25 ml = 720 xe
Giá: Liên hệ
MSP: 599-4
SD: 4000 ml/25 ml = 160 xe

Lớp xi dưỡng cho các bộ phận bên trong khoang máy