Hiển thị kết quả duy nhất

TÍnh năng và lợi ích

Khôi phục độ bóng ban đầu của phần nhựa không sơn.

Sản phẩm “BUMBER CRYSTAL” này là lớp phủ thủy tinh siêu cứng dùng cho phần nhựa không sơn để phục hồi bề mặt nhựa. Nó khác với sản phẩm đánh bóng, nó được phát triển đặc biệt cho các tấm cản để khôi phục độ bóng ban đầu và dễ dàng sử dụng.

Ưu điểm sản phẩm

Hầu hết các sản phẩm đánh bóng phần nhựa không sơn (cho dù dùng cho mục đích cá nhân hay kinh doanh) đều sử dụng dầu mỏ làm thành phần chính. Dung môi gốc dầu mỏ (gần với sáp lốp) sẽ bị oxy hóa. Lớp phủ phim bị thoái hóa do quá trình oxy hóa cuối cùng sẽ bị nước mưa loại bỏ, hơn nữa lớp phủ không được loại bỏ đúng cách có thể tạo ra lớp màng dầu. Tình trạng này có thể tồi tệ hơn so với trước khi áp dụng các sản phẩm đánh bóng. “BUMBER CRYSTAL” là một lớp phủ thủy tinh cứng pha khoáng, nó sẽ không bị oxy hóa và hư hỏng.

Cách sử dụng

Xem hướng dẫn từng bước về cách sử dụng đúng sản phẩm này qua video sau đây

BUMPER CRYSTAL SERIES

Liên hệ để báo giá
MSP: 699-15
SD: 15000 ml/8 ml = 1875 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 699-0015
SD: 15 ml/8 ml = 1.9 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 699-1
SD: 1000 ml/8 ml = 125 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 699-025
SD: 250 ml/8 ml = 31.3 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 699-003
SD: 30 ml/8 ml = 3.8 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 699-4
SD: 4000 ml/8 ml = 500 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 699-05
SD: 500 ml/8 ml = 62.5 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 699-005
SD: 50 ml/8 ml = 6.3 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 699-008
SD: 80 ml/8 ml = 10 xe

Phủ pha lê 01 năm cho phần nhựa không sơn và thanh cản

Liên hệ để báo giá
MSP: 699-15
SD: 15000 ml/8 ml = 1875 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 699-0015
SD: 15 ml/8 ml = 1.9 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 699-1
SD: 1000 ml/8 ml = 125 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 699-025
SD: 250 ml/8 ml = 31.3 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 699-003
SD: 30 ml/8 ml = 3.8 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 699-4
SD: 4000 ml/8 ml = 500 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 699-05
SD: 500 ml/8 ml = 62.5 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 699-005
SD: 50 ml/8 ml = 6.3 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 699-008
SD: 80 ml/8 ml = 10 xe