Hiển thị kết quả duy nhất

TÍnh năng và lợi ích

http://shop.sensha-world.com/category/11909992/fine-crystal-light

http://shop.sensha-world.com/category/11909992/fine-crystal-light

Ưu điểm sản phẩm

http://shop.sensha-world.com/category/11909992/fine-crystal-light

Cách sử dụng

Xem hướng dẫn từng bước về cách sử dụng đúng sản phẩm này qua video sau đây

http://shop.sensha-world.com/category/11909992/fine-crystal-light

FINE CRYSTAL LIGHT SERIES

Liên hệ để báo giá
MSP: 995-18
SD: 18000 ml/15 ml = 1200 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 995-20
SD: 20000 ml/15 ml = 1333.3 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 995-04
SD: 400 ml/15 ml = 26.7 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 995-4
SD: 4000 ml/15 ml = 266.7 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 995-005
SD: 50 ml/15 ml = 3.3 xe

Tăng độ bóng và tạo hiệu ứng chống đọng nước

Liên hệ để báo giá
MSP: 995-18
SD: 18000 ml/15 ml = 1200 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 995-20
SD: 20000 ml/15 ml = 1333.3 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 995-04
SD: 400 ml/15 ml = 26.7 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 995-4
SD: 4000 ml/15 ml = 266.7 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 995-005
SD: 50 ml/15 ml = 3.3 xe