Hiển thị kết quả duy nhất

TÍnh năng và lợi ích

Sử dụng đơn giản: xịt hóa chất lên bề mặt, chờ khoảng 2 phút rồi lau sạch, không để lại các viết xước trên bề mặt.

Tẩy nhựa đường và băng keo giúp loại bỏ nhựa đường và băng keo thay cho phương pháp truyền thống là sử dụng đất sét và khăn lau để lau sạch băng keo và nhựa đường- cách này có thể gây xước bề mặt. Hóa chất tẩy nhựa đường và băng keo giúp làm tan nhựa đường và băng keo. Sau khi xịt hóa chất, chờ 1 lúc để hỗn hợp được hòa tan và xịt rửa sạch bằng nước, không cần thiết kỳ hoặc chà sát bề mặt để tránh các vết xước.

Ưu điểm sản phẩm

Nhựa đường và băng keo thuộc dạng dầu bám rất chặt vào bề mặt do vậy không thể làm sạch với các dung dịch rửa xe thông thường. Pitch clean (chất tẩy nhựa đường và băng keo) được tạo nên để làm sạch chúng cùng với nước. Khi xịt dung dịch tẩy này sẽ ngấm vào nhựa đường và băng keo và làm hòa tan chúng. Hơn nữa chất tẩy nhựa đường và băng keo có đặc tính là khi gặp nước sẽ bị chuyển hóa thành dạng lỏng và rửa sạch dễ dàng bằng nước.

Cách sử dụng

Xem hướng dẫn từng bước về cách sử dụng đúng sản phẩm này qua video sau đây

PITCH CLEAN SERIES

Liên hệ để báo giá
MSP: 911-17
SD: 17000 ml/25 ml = 680 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 911-1
SD: 1000 ml/25 ml = 40 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 911-025
SD: 250 ml/25 ml = 10 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 911-003
SD: 30 ml/25 ml = 1.2 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 911-4
SD: 4000 ml/25 ml = 160 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 911-05
SD: 500 ml/25 ml = 20 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 911-005
SD: 50 ml/25 ml = 2 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 911-008
SD: 80 ml/25 ml = 3.2 xe

Dùng để tẩy nhựa đường và băng keo trên bề mặt xe

Liên hệ để báo giá
MSP: 911-17
SD: 17000 ml/25 ml = 680 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 911-1
SD: 1000 ml/25 ml = 40 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 911-025
SD: 250 ml/25 ml = 10 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 911-003
SD: 30 ml/25 ml = 1.2 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 911-4
SD: 4000 ml/25 ml = 160 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 911-05
SD: 500 ml/25 ml = 20 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 911-005
SD: 50 ml/25 ml = 2 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 911-008
SD: 80 ml/25 ml = 3.2 xe