Hiển thị kết quả duy nhất

TÍnh năng và lợi ích

Phục hồi màu sơn nguyên bản, tăng độ bóng và loại bỏ sự tối xỉn màu sơn, mờ các vết xước nhỏ xảy ra trong quá trình rửa xe.

Bề mặt sơn xe rất dễ bị xỉn màu và giảm độ bóng do các vết xước nhỏ tạo nên trong quá trình lau và rửa xe hoặc do các vệt nước ố đọng trên bề mặt sơn lâu ngày. Xi đánh bóng là sản phẩm chuyên dụng dành cho cho bề mặt sơn để làm mờ các vết xước nhỏ và giúp hồi phục độ bóng cũng như màu sơn nguyên bản của xe. Điểm khác biệt lớn nhất giữa xi đánh bóng của SENSHA với các loại khác là xi đánh bóng hiện nay trên thị trường là xi đánh bóng của SENSHA không chứa silicon. Xi đánh bóng chứa silicon sẽ làm xe bề mặt sơn được làm mịn và sáng bóng ngay lập tức khi sử dụng, tuy nhiên do chứa silicon độ sáng bóng sẽ nhanh chóng giảm hiệu quả do các liên kết dễ bị đứt gãy. Xi đánh bóng không chứa silicon sẽ giúp khôi phục màu sơn nguyên bản và sau đó sẽ tăng hiệu quả, kéo dài sự sáng bóng của sơn xe, do vậy xi đánh bóng không chứa silicon là loại mà bạn nên dùng!

Ưu điểm sản phẩm

Sản phẩm sử dụng được cho mọi loại xe. Nước sơn của mỗi loại xe phụ thuộc vào từng hãng sản xuất, loại xe, năm sản xuất, màu xe từng loai,.... và SENSHA tin rằng việc kết hợp các thành phần khác nhau để tạo ra các loại xi phù hợp với nhiều dòng xe với các đặc tính khác nhau là cần thiết, do đó các nhà nghiên cứu sản phẩm của SENSHA đã kết hợp 6-8 thành phần khác nhau để tạo ra các loại xi đáp ứng tất cả các đặc điểm của mỗi loại xe. Xi đánh bóng của SENSHA gồm 10 loại khác nhau được đánh số từ 0-7 và xi dành cho bước cuối (finishing).

Cách sử dụng

Xem hướng dẫn từng bước về cách sử dụng đúng sản phẩm này qua video sau đây

CÁC SẢN PHẨM XI ĐÁNH BÓNG

Liên hệ để báo giá
MSP: 9160-015
SD: 150 ml/15 ml = 10 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9160-18
SD: 18000 ml/15 ml = 1200 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9160-4
SD: 4000 ml/15 ml = 266.7 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9161-015
SD: 150 ml/15 ml = 10 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9161
SD: 150 ml/15 ml = 10 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9161-18
SD: 18000 ml/15 ml = 1200 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9161-20
SD: 20000 ml/15 ml = 1333.3 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9161-4
SD: 4000 ml/15 ml = 266.7 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9162-015
SD: 150 ml/15 ml = 10 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9162-18
SD: 18000 ml/15 ml = 1200 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9162-20
SD: 20000 ml/15 ml = 1333.3 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9162-4
SD: 4000 ml/15 ml = 266.7 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9163-015
SD: 150 ml/15 ml = 10 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9163-18
SD: 18000 ml/15 ml = 1200 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9163-20
SD: 20000 ml/15 ml = 1333.3 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9163-4
SD: 4000 ml/15 ml = 266.7 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9164-015
SD: 150 ml/15 ml = 10 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9164-18
SD: 18000 ml/15 ml = 1200 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9164-4
SD: 4000 ml/15 ml = 266.7 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9165-015
SD: 150 ml/15 ml = 10 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9165-18
SD: 18000 ml/15 ml = 1200 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9165-4
SD: 4000 ml/15 ml = 266.7 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9166-015
SD: 150 ml/15 ml = 10 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9166-18
SD: 18000 ml/15 ml = 1200 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9166-4
SD: 4000 ml/15 ml = 266.7 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9167-015
SD: 150 ml/15 ml = 10 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9167-18
SD: 18000 ml/15 ml = 1200 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9167-20
SD: 20000 ml/15 ml = 1333.3 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9167-4
SD: 4000 ml/15 ml = 266.7 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 916s-20
SD: 20000 ml/15 ml = 1333.3 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 916s-4
SD: 4000 ml/15 ml = 266.7 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 916s-005
SD: 50 ml/15 ml = 3.3 xe

Đánh bóng, làm mờ các vết xước nhỏ và phục hồi màu sơn

Liên hệ để báo giá
MSP: 9161
SD: 150 ml/15 ml = 10 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 916s-20
SD: 20000 ml/15 ml = 1333.3 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 916s-005
SD: 50 ml/15 ml = 3.3 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 916s-4
SD: 4000 ml/15 ml = 266.7 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9160-18
SD: 18000 ml/15 ml = 1200 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9160-4
SD: 4000 ml/15 ml = 266.7 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9160-015
SD: 150 ml/15 ml = 10 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9161-015
SD: 150 ml/15 ml = 10 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9161-18
SD: 18000 ml/15 ml = 1200 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9161-20
SD: 20000 ml/15 ml = 1333.3 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9161-4
SD: 4000 ml/15 ml = 266.7 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9162-015
SD: 150 ml/15 ml = 10 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9162-18
SD: 18000 ml/15 ml = 1200 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9162-20
SD: 20000 ml/15 ml = 1333.3 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9162-4
SD: 4000 ml/15 ml = 266.7 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9163-015
SD: 150 ml/15 ml = 10 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9163-18
SD: 18000 ml/15 ml = 1200 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9163-20
SD: 20000 ml/15 ml = 1333.3 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9163-4
SD: 4000 ml/15 ml = 266.7 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9164-015
SD: 150 ml/15 ml = 10 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9164-18
SD: 18000 ml/15 ml = 1200 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9164-4
SD: 4000 ml/15 ml = 266.7 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9165-015
SD: 150 ml/15 ml = 10 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9165-18
SD: 18000 ml/15 ml = 1200 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9165-4
SD: 4000 ml/15 ml = 266.7 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9166-015
SD: 150 ml/15 ml = 10 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9166-18
SD: 18000 ml/15 ml = 1200 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9166-4
SD: 4000 ml/15 ml = 266.7 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9167-015
SD: 150 ml/15 ml = 10 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9167-18
SD: 18000 ml/15 ml = 1200 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9167-20
SD: 20000 ml/15 ml = 1333.3 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 9167-4
SD: 4000 ml/15 ml = 266.7 xe