Hiển thị kết quả duy nhất

TÍnh năng và lợi ích

Tăng hiệu ứng chống đọng nước

Sản phẩm này được sử dụng sau khi phủ pha lê để làm tăng hiệu quả lớp phủ pha lê giúp tăng độ sáng, bóng cho thân xe và kéo dài tuổi thọ của lớp phủ. Sử dụng đơn giản và được sử dụng sau khi phủ pha lê hoặc vài tháng sau khi phủ pha lê như một lớp bảo dưỡng.

Ưu điểm sản phẩm

Sản phẩm này được sử dụng sau khi phủ pha lê để làm tăng hiệu quả lớp phủ pha lê giúp tăng độ sáng, bóng cho thân xe và kéo dài tuổi thọ của lớp phủ. Sử dụng đơn giản và được sử dụng sau khi phủ pha lê hoặc vài tháng sau khi phủ pha lê như một lớp bảo dưỡng.

WATER-REPELLENT ACCELERENT SERIES

Liên hệ để báo giá
MSP: 987-1
SD: 1000 ml/15 ml = 66.7 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 987-005
SD: 50 ml/15 ml = 3.3 xe

Sử dụng cho lớp phủ pha lê bảo vệ sơn