Hiển thị kết quả duy nhất

TÍnh năng và lợi ích

Hai bước đơn giản để làm sạch xi đánh bóng và dầu trên bề mặt xe.

Wax off để tẩy dầu và làm sạch lớp xi khi đánh bóng trước khi thực hiện phủ pha lê đối với sơn, la zăng, kính và các bô phận khác, điều này là bắt buộc trước khi phủ pha lê để đảm bảo bề mặt được phủ coating đạt hiệu ứng tốt nhất.

Ưu điểm sản phẩm

  • Wax off giúp cho việc thực hiện phủ pha lê các bộ phận của xe được hoàn hảo, đạt kết quả tốt nhất.
  • Sử dụng đơn giản, chỉ cần nhỏ dung dịch vào khăn lau và lau sạch lần lượt bề mặt.
  • Đơn giản sử dụng cho cả Trung tâm chuyên nghiệp hay cá nhân.

Cách sử dụng

Xem hướng dẫn từng bước về cách sử dụng đúng sản phẩm này qua video sau đây

WAX OFF SERIES

Liên hệ để báo giá
MSP: 910-015
SD: 150 ml/36 ml = 4.2 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 910-18
SD: 18000 ml/36 ml = 500 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 910-20
SD: 20000 ml/36 ml = 555.6 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 910-4
SD: 4000 ml/36 ml = 111.1 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 910-005
SD: 50 ml/36 ml = 1.4 xe

Chất tẩy dầu, làm sạch bề mặt trước khi phủ pha lê

Liên hệ để báo giá
MSP: 910-015
SD: 150 ml/36 ml = 4.2 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 910-18
SD: 18000 ml/36 ml = 500 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 910-20
SD: 20000 ml/36 ml = 555.6 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 910-4
SD: 4000 ml/36 ml = 111.1 xe
Liên hệ để báo giá
MSP: 910-005
SD: 50 ml/36 ml = 1.4 xe