WHAT IS CRITICAL FOR CAR WASH?

SENSHA SẼ TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA BẠN

CÁCH THỨC CỦA SENSHA

Tại Sensha, chúng tôi tin rằng chúng tôi càng làm tốt công việc của mình, quý khách sẽ càng hài lòng.
Chúng tôi giúp bạn cải thiện và quản lý điều kiện chiếc xe của mình với những kết quả rõ ràng.

COMMITMENT IN QUALITY AND RELIABILITY

Pride in professional quality products

Our products are engaged in 800 our directly-managed shops and franchise networks in 18 countries. We continuously satisfy customer requiqmrents by focusing on Quality and Reliability. This is the main reason why we have Research and Development, and Manufacturing in house in Japan.

Feedback is gathered daily basis and utlized to advance our existing procuts and even for new product developments. In fact, our products are designed to be able to performe their capabilities, although a temperature is extreme: -30 ℃ to +40 ℃.

At SENSHA, “Quality and Reliability” are necessary not only for the products and services offered to customers whereas also for SENSHA’s attitude to society and how each SENSHA staff member carries out their work. SENSHA specifically understands quality as desctibed below:

  • Quality of products
  • Quality of sales and service
  • Quality in terms of variety and delivery
  • Quality of business

SENSHA family around the world will support your business. Track record of over 800 stores is the proof.

SẢN PHẨM CUNG CẤP

Đầy đủ các dòng sản phẩm

SENSHA mang đến đầy đủ các dòng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu rửa và sơn phủ xe của khách hàng. Điều này giúp khách hàng tránh phải sử dụng các sản phẩm của nhiều nhà cung cấp khác nhau khiến phát sinh vấn đề về độ tương thích. Độ tương thích các sản phẩm của SENSHA đã được kiểm tra kỹ càng, vì vậy bạn sẽ không gặp phải vấn đề nào về độ tương thích.

Tiếp cận chuyên biệt cho từng bộ phận và vấn đề

SENSHA hiểu rõ vật liệu nào nên sử dụng cho bộ phận nào khi phát triển và sản xuất sản phẩm. Do đó, tất cả sản phẩm của SENSHA đều là “Chuyên biệt cho từng bộ phận và/hoặc vấn đề”. Ví dụ, nói về lớp phủ, bạn không thể sử dụng lớp phủ cho bề mặt sơn để phủ cho bánh xe. Tương tự, bạn cũng không thể sử dụng nước rửa xe để loại bỏ bột sắt.

Tất cả sản phẩm của SENSHA được phát triển dựa trên nhận thức rằng mọi vật liệu và bộ phận được sử dụng cho sản phẩm phải giúp tối đa hóa hiệu năng và tính hoàn thiện của sản phẩm.

SẢN PHẨM CUNG CẤP

Đầy đủ các dòng sản phẩm

SENSHA mang đến đầy đủ các dòng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu rửa và sơn phủ xe của khách hàng. Điều này giúp khách hàng tránh phải sử dụng các sản phẩm của nhiều nhà cung cấp khác nhau khiến phát sinh vấn đề về độ tương thích. Độ tương thích các sản phẩm của SENSHA đã được kiểm tra kỹ càng, vì vậy bạn sẽ không gặp phải vấn đề nào về độ tương thích.

Tiếp cận chuyên biệt cho từng bộ phận và vấn đề

SENSHA hiểu rõ vật liệu nào nên sử dụng cho bộ phận nào khi phát triển và sản xuất sản phẩm. Do đó, tất cả sản phẩm của SENSHA đều là “Chuyên biệt cho từng bộ phận và/hoặc vấn đề”. Ví dụ, nói về lớp phủ, bạn không thể sử dụng lớp phủ cho bề mặt sơn để phủ cho bánh xe. Tương tự, bạn cũng không thể sử dụng nước rửa xe để loại bỏ bột sắt.

Tất cả sản phẩm của SENSHA được phát triển dựa trên nhận thức rằng mọi vật liệu và bộ phận được sử dụng cho sản phẩm phải giúp tối đa hóa hiệu năng và tính hoàn thiện của sản phẩm.

GLOBAL EXPANSION OF SENSHA

We offer our products and service in 16 countries and regions all over the world! Visit your local web site for further information.

HEAD OFFICE

SENSHA CO., LTD
1007-3, Kami-kasuya, Isehara-shi, Japan

OFFICE ADDRESS

DANG KHANG TRADING COMPANY LIMITED
164 Nguyen Van Giap, Nam Tu Liem, Ha Noi, Viet Nam

PHONE

(+84) 047 386 669
(+84) 938 320 777

GLOBAL EXPANSION OF SENSHA

We offer our products and service in 16 countries and regions all over the world! Visit your local web site for further information.

HEAD OFFICE

SENSHA CO., LTD

OFFICE ADDRESS

1007-3, Kami-kasuya, Isehara-shi, Japan

PHONE

(+81) 463-94-5106