Exclusive Washer For Window Crystal/Nước rửa kính dành cho kính phủ 18L

Liên hệ để báo giá

Nước rửa kính dành cho xe phủ kính. tỉ lệ 1:5 cho nhiệt độ từ -5oc trở lên và 1:3 cho nhiệt độ từ -15oc trở lên