Iron Cut/Tẩy mạt sắt 18L

Liên hệ để báo giá

Loại phun làm sạch các hạt kim loại

Mã: 915-18 Danh mục: