Pitch Clean/Tẩy nhựa đường, băng keo 80ml

Giá: Liên hệ

Tar & pitch cleaner for painted surfaces only