Scale Clean (All Color) Boxed + Accessories/Tẩy vết ố sơn (tất cả các màu) kèm phụ kiện 150ml

Liên hệ để báo giá

Tẩy ố sơn có thể sử dụng cho cả bề mặt sơn đã phủ bóng (coating)

Mã: 9170 Danh mục: