Scale Clean (All Color)/Tẩy vết ố sơn (tất cả các màu) 150ml

Liên hệ để báo giá

Tẩy ố sơn có thể sử dụng cho cả bề mặt sơn đã phủ bóng (coating)

Mã: 9170-015 Danh mục: