Scale Clean (All Color)/Tẩy vết ố sơn (tất cả các màu) 4L

Liên hệ để báo giá

Tẩy ố sơn có thể sử dụng cho cả bề mặt sơn đã phủ bóng (coating)

Mã: 9170-4 Danh mục: