Scale Clean (Strong)/Tẩy vết ố sơn (mạnh) 150ml

Liên hệ để báo giá

Tẩy ố sơn có thể sử dụng cho cả bề mặt sơn đã phủ bóng (coating)

Mã: 9171-015 Danh mục: