Scale Clean (Strong)/Tẩy vết ố sơn (mạnh) 4L

Giá: Liên hệ

Tẩy ố sơn có thể sử dụng cho cả bề mặt sơn đã phủ bóng (coating)

Mã: 9171-4 Danh mục: