Water-Repellent Accelerent/Tăng hiệu ứng chỗng đọng nước 1L

Liên hệ để báo giá

Phụ gia làm bóng và kéo dài thời gian chống đọng nước cho lớp phủ pha lê.